Ik ne mag thi kussjan

Voor een liedje in het Canvasprogramma Man Over Woord schreef ik wat regels over twee geliefden die door de tussenliggende eeuwen voor altijd gescheiden zullen blijven :

Ik kan je niet kussen
de zomer kan de winter niet kussen
we kunnen alleen dansen
zoals de zomer om de winter danst

In de uitzending werd de vraag gesteld hoe het Nederlands vroeger klonk. 500 jaar geleden. 1000 jaar ?. 1500 jaar ? de Leidense professor Michiel de Vaan ontwikkelde een methode om daar achter te komen. Zo moet het 1500 jaar geleden geklonken hebben:

Ik ne mag thik kussjan
Sumar ne mag wintar kussjan
Wii mugun al-aina danson
Also sumar umbi wintar dansot

Gepost door spinvis